Zsennye Design Workshop

2008–

Csoportkép, 2008

Műhelymunka, 2010

Tanulmányút, 2014

A Nemzetközi Design Workshop 2008-ban egy 30 éves jubileumi műhely és konferencia keretei között tért „vissza” Zsennyére. Az esemény szakmai vezetője Zalavári József és Lelkes Péter.

A Workshop célkitűzése, hogy folytassa a Zsennyei Műhely erős elméleti alapokon nyugvó szakmai hagyományait, és kombinálja azokat a Diák Zsennye és a Traktér korszak praktikus kreatív alkotó szellemiségével. A Workshop résztvevői között egyaránt találunk diákokat, feltörekvő fiatal tervezőket és tapasztalt szakembereket a formatervezés, építészet, interakció-tervezés, digitális technika és az alkalmazott grafika területéről egyaránt, megteremtve az interdiszciplináris és generációkon átívelő párbeszéd lehetőségét.

Az esemény résztvevői és meghívott vendégei az esti előadásokon bemutatják egymásnak saját munkásságukat és a szakterületükön felmerülő aktuális kérdéseket, kutatás-fejlesztési eredményeket. Az itt elhangzó információk mega-lapozzák a szakmai párbeszédet, illetve inspirálják és segítik a résztvevőket a szekciókban folytatott alkotómunkájukban.


Traktér Design Workshop

2005–2007

Terepszemle, 2007

Tanulmányút, 2007

Műhelymunka, 2007

A Traktér szervezői a Zsennyei Műhely szakmai hagyománya-inak felélesztését tűzték ki egy új helyszínen, Olaszliszkán. Az alapítók között megtaláljuk a Zsennyei műhely két alapítóját, Cserny Józsefet és Lelkes Pétert. A szakmai program felelőse Zalavári József volt, az operatív szervezést pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói végezték Pallag Bálint vezetésével.

A Workshop célja az építészet, a termék- és formatervezés, a vizuális kommunikáció gazdasági és kulturális szerepének egyre szélesebb körű társadalmi megismertetése és elfogadtatása egy-egy kiválasztott aktuális szakmai feladat feldolgozásának segítségével. A workshop lehetőséget biztosított a város iránt elkötelezett szakemberek és a várost magukénak érzők számára az együttgondolkodásra és egyben bemutatta, hogy a design megoldási javaslataival milyen módon tudja befolyásolni és megkönnyíteni az emberek mindennapi életét. A gyors gazdasági, kulturális változásokra kritikusan reagálva egy interdiszciplináris kutatási munka hozzájárulhat egy egységes, hosszú távú város és régiófejlesztési program kialakításához. A workshop programjában törekedett a design regionális kérdéseinek felvetése mellett a szakma általános aktuális témáinak megvitatására és ezen keresztül származó eredmények alkotó módon való bemutatására.


Diák Zsennyei Műhely (DZSEM)

1993–2001

Prezentáció, 1994

Ebéd a patakban, 1997

Műhelymunka, 2001

A Diák Zsennyei Műhely a hagyományos Zsennyei Műhellyel párhuzamosan indult 1993-ban Cserny József és Monostori Vladimir szervezésében. Célja az volt, hogy a főleg szakmaelméleti kérdésekkel foglalkozó Zsennyei Műhely mellett létrejöhessen egy fiatal formatervezőknek szóló, lendületesebb programot kínáló kreatív alkotóműhely.

Az alkotómunka tematikusan zajlott, minden évben más érdekfeszítő kérdéskört járt körül a DZSEM, melyekre olyan válaszokat kerestek, amilyeneket a rendes iskolai képzés keretei közt nem lehet adni. A létrejöt alkotások között a helyi anyagokból készült plasztikák éppúgy megtalálhatók voltak, mint a performanszok.

A DZSEM 9 éve alatt sok tervezőcsapat jött össze Zsennyén és komoly munka-barátságok szövődtek, melyek mind a mai napig tartanak (pl. a Medence csoport).


Zsennyei Műhely

1978–1995

Zsennyei Műhely csoportkép, 1978

Műhelymunka, 1985

Repülőgépmodell, 1992

A Zsennyei Műhely a formatervezői gyakorlat kapcsán felmerülő elméleti kérdésekkel foglalkozott. A formatervezői gyakorlat a Zsennyei Műhely résztvevőinek  értelmezése szerint a formatervezők tevékenysége, mozgása a társadalomban – a tervezői hatékonyság, vagy akár a hatástalanság mind a tervezői gyakorlatban merül fel. A Műhely munkaformája azt a célt szolgálta, hogy egyrészt a design lényeges mozzanatait helyesen tükrözze, s fogalmi szintre emelje, másrészt mindezt a gyakorlatra irányítsa. Egy héten át, átlagosan 35–40 különböző nemzetiségű tervező, teoretikus foglalkozott egy témával, melyet az előző évi Műhely résztvevői közösen ajánlottak. Így a témák tükrözték a design gyakorlatát érintő, mindenkori aktuális társadalmi problémákat.

A Műhely munkanapjain előadások hangzottak el, ezeket viták követték. A résztvevők vizuális anyagokat mutattak be munkájukról, életükről, országuk jellegzetességeiről. Maradt idő sétákra és beszélgetésekre, kikapcsolódásra, közös játékra. Ez a nemzetközi tanácskozás elválaszthatatlan volt annak helyszínétől, a zsennyei kastélytól, a kastélyt körülvevő 15 holdas ősparktól.

Az alapítótanács tagjai magyar részről Cserny József, Jancsó Miklós, Lelkes Péter; Szovjet részről Jevgenyíj Rósenblum, Natalia Tyitova, Mark Konyik; NDK részről Horst Oelke, Rainer Grabovitz.

 

Szeretnél Te is csatlakozni?